Verstandige begeleiding

Wanneer een medewerker langdurig ziek is, heeft dat vaak ingrijpende gevolgen. voor uw bedrijf. Anderen moeten de werkzaamheden van deze medewerker uitvoeren. En als dat niet mogelijk is, komen deze werkzaamheden zelfs stil te liggen. Bovendien heeft u financiële nadelen van het ziekteverzuim. Reden genoeg dus om de medewerker zo snel mogelijk te re-integreren.

Maatwerk

Het is belangrijk op een goede manier met de zieke werknemer om te gaan. Op basis van onze ruime ervaring kunnen wij uw zieke medewerker een uitgekiend programma voor re-integratie aanbieden. En dat is altijd maatwerk. Uw zieke medewerker maakt alleen gebruik van de onderdelen die voor hem belangrijk zijn. En u als werkgever betaalt niet voor diensten die onnodig zijn. Onze begeleiding is heel pragmatisch en resultaatgericht.

Fundamentele vragen

In het re-integratietraject komen ook een aantal fundamentele vragen aan de orde: Kan de re-integratie zich richten op terugkomst in de huidige functie? Of liever in een andere functie binnen uw bedrijf? Of is een passende functie bij een ander bedrijf de beste oplossing? Moet misschien zelfs - met alle juridische en financiële consequenties van dien - een ontslagprocedure in gang gezet worden?

Op al deze vragen kan Wout's Werk Winkel u een adequaat antwoord geven. Inclusief alle benodigde kennis van alle wet- en regelgeving. Wanneer u de Wet Verbetering Poortwachter niet precies volgt, kan dat namelijk leiden tot vervelende financiële consequenties voor u.