Voorkomen is beter

Elke werkgever wil het ziekteverzuim binnen zijn bedrijf terugdringen. Maar hoe pakt u dat aan? Heeft u een goed en effectief ziekteverzuimbeleid in uw organisatie? Is daarin duidelijk vastgelegd wie wat wanneer moet doen? En heeft u weleens onderzocht of het ziekteverzuim binnen uw bedrijf dieper liggende oorzaken kent?

Eerst onderzoeken

Met kwantitatief onderzoek (een analyse van uw verzuimgegevens) kunnen wij een compleet overzicht opstellen van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf. Door deze gegevens te koppelen aan verschillende werknemersaspecten, sporen we bovendien eventuele afwijkingen in het ziekteverzuim op. Vanwege privacybescherming maar ook voor een betere respons, voeren wij dit onderzoek anoniem uit. Op basis van de resultaten krijgt u van ons uitgebreid advies welke specifieke maatregelen u kunt nemen om het ziekteverzuim te verminderen.

Preventie

Onderzoeken wijzen uit dat dat onvrede, onbekwaamheid en ongeïnteresseerdheid de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim zijn. Meer dan 70% van het ziekteverzuim heeft geen medische oorzaak. Daarom stappen de laatste jaren steeds meer bedrijven over naar een preventief verzuimbeleid. Preventieve maatregelen om werknemers 'goed in hun vel te laten zitten' hebben direct effect op de hoogte van het verzuimpercentage.

Een tevredenheidsonderzoek is een prima instrument om de huidige gemoedstoestand en motivatie van uw personeel te peilen. Zo'n onderzoek kunnen wij geheel zelfstandig voor u uitvoeren. En op basis van de uitkomsten en ons advies kunt u vervolgens specifieke maatregelen nemen om de motivatie van uw werknemers te verhogen. Dat vermindert het ziekteverzuim en vergroot de productiviteit.